logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

943 Руковођење усмерено на резултате Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЗаједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско туристичких школа Републике Србије, Цетињска 5-7, Стари Град, 11000 Београд
КоординаторВера Пајић, ektskpn@ptt.rs, 035/563-170, 060/242-40-00
АуториМилорад Гавриловић, Обрад Златић, Вера Пајић, Владан Ницовић, Слободан Павловић, Славко Ђокић, Драган Туцаковић
РеализаториМилорад Гавриловић, Обрад Златић, Вера Пајић, Владан Ницовић, Драган Туцаковић, Славко Ђокић
Општи циљевиРазвој менаџерских капацитета директора школа
Специфични циљевиДа се директори оспособе како би, кроз примену менаџерских способности које постају свакодневна потреба да би се школе развиле, на што успешнији начин руководили школама; Ово ће се постићи кроз приступ директора да применом различитих стилова руковођења одговоре на различите ситуације. Истовремено, разумеће значај краткорочног и дугорочног планирања са освртом на годишњи план рада, финансијски план и развојни план школе. Све ово се постиже тимским радом и квалитетним партнерима из локалне заједнице које ћемо анализирати применом SWOT методе. Заступљеност процеса комуникације са елементима је присутан све време реализације Програма као и ефикасно вођење састанака у зависности од врсте састанака
Садржај и активности 1.Улога и функција директора (оспособљавање директора да разликује послове руководиоца и менаџера. 2. Планирање развоја школе (практичан рад – израда основних елемената бизнис плана; пано са унапред постављеним плановима који су у употреби у школама, на елементима мисија, визија, стратегија). 3. Подела посла и одговорности (оспособљавање директора за формирање ефикасних тимова; power-point презентација шта је тим, зашто тим, ефикасан тим; Рад у групама са поделом улога – тим; Подела тимских улога по Белбину.). 4. Школа и партнерство (оспособљавање директора да препознају значајне партнере за развој школе као и могуће начине сарадње са њима; brain-storming и дискусија о могућим партнерима, анализа SWOT, осврт на добре и лоше страна). 5. Вештине комуникације (унапређивање комуникацијских вештина директора, дискусијом се уводе учесници у вербалну и невербалну комуникацију, елементи и природа комуникације – пано уз фронтално коментарисање; Симулација активног и пасивног слушања са дискусијом и прилагођавањем комуникације саговорнику и ситуацији.). 6. Модерација пословних састанака (развијање компетенција за вођење састанака и решавање проблематичних ситуација; brain-storming – врсте састанака, вођење састанака; групни рад са презентацијом, разлике водитељ – модератор, коришћење списка елемената који чине један састанак успешним).
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)