logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

942 Реформа система финансирања образовања у Републици Србији Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић
РеализаториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић, Драган Ивковић, Радомир Вујадин
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина у области финансирања и реформи система финансирања образовања у функцији управљања образовањем у Републици Србији
Специфични циљевиСпособност за извршавање неопходне трансформације финансирања основа економског и социјалног живота и реформи управљачког система образовања
Садржај и активности 1. Реформа финансирања образовања као неопходна потреба и императив времена. 2. Финансирање школа по ученику – да или не. 3. Формула за финансирање школа по ученику. 4. Оптимализација мреже школа у Републици Србији – услов за финансијску стабилност образовања – да или не. 5. Величина одељења и норма часова. 6. Децентрализација система образовања у Републици Србији. 7. Унапређивање система образовања Републике Србије.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)