logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

941 Пројектни менаџмент у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторДрагослав Стевовић, dragan@ec.org.rs, 062/291-985
АуториДрагослав Стевовић
РеализаториДрагослав Стевовић, Маријана Лазић
Општи циљевиПодизање нивоа квалитета образовног система
Специфични циљевиЈачање капацитета учесника за планирање и пројектни менаџмент; Јачање капацитета школа за учешће на конкурсима за пројекте и формирање пројектних тимова
Садржај и активности 1. Формирање пројектног тима. 2. Извори финансирања пројеката. 3. Планирање реализације пројеката. 4. Праћење и контрола реализације пројеката. 5. Управљање пројектом. 6. Буџетирање. 7.Радионица – израда пројекта. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)