logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

94 Родна равноправност Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаГрупа МОСТ удружење за сарадњу и посредовање, Светозара Марковића 32, 11000 Београд
КоординаторМарина Богдановић, mb.marinabg@gmail.com, 063/844-87-06
АуториМарина Богдановић, Тања Игњатовић
РеализаториЈелена Стефановић, Мирјана Миросављевић Бобић, Саша Гламочак, Јелена Вишњић, Марина Богдановић, Ивана Витас, Радмила Гошовић, Тања Игњатовић, Маријана Стојчић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за увођење родне перспективе у образовни процес
Специфични циљевиПреношење основних знања о питањима родне равноправности оснаживање за успешно аргументовање и промоцију принципа родне равноправности и једнаких могућности мотивисање за промену ставова и понашања у складу са родном равноправношћу као и интеграцију родне перспективе у наставу стицање вештина за постизање родне равноправности у школском контексту и развијање одговорности код ученика за активно деловање у прилог родне равноправности
Садржај и активности 1.Увод у родну равноправност – репрезентација рода (Мисија планета Земља). 2. Обрнути свет. 3. Концепти пол и род. 4. Подела родних улога. 5. Социјализација (учење родних улога – чему нас учи култура). 5. Родно засновани стереотипи и предрасуде. 6. Зашто је важна родна равноправност. 7. Дискриминација и родна равноправност. 8. Шта школа може да уради за ученике/це. 9. Интервенције – шта да се ради. 10. Примери добре праксе. 11. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (15 бодова)