logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

938 Припрема и имплементација ЕУ пројеката Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОтворени универзитет Суботица доо, Трг Цара Јована Ненада 15, 24100 Суботица
КоординаторИвона Ивељић, ivona@openunsubotica.rs, 024/554-600, 063/734-87-84
АуториВиолета Мрдаковић
РеализаториВиолета Мрдаковић, Ласло Шаму
Општи циљевиУнапређење капацитета руководилаца и запослених у образовним установама за конкурисање за средства фондова Европске уније и прикупљања додатних средстава за активности школских и предшколских установа
Специфични циљевиСтицање знања и вештина у области припреме и реализације пројеката кроз упознавање са процесима припреме ЕУ пројеката, савладавање планирања и припреме логичке матрице, стицање знања о планирању буџета, као и упознавање са процедурама јавних набавки по правилима ЕУ (ПРАГ).
Садржај и активности 1.Фондови Европске Уније – сврха, структура, средства. 2. Управљање пројектим циклусом. 3. Припрема пројектне документације и конкурисање. 4.Појам и сврха логичке матрице. 5.Припрема буџета пројекта. 6. Реализација пројектних активности. 7. Тендерске процедуре и јавне набавке у реализацији пројеката финансираних од стране ЕУ и периодично и финално извештавање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)