logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

933 Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе/школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториВиолета Панчић, Татјана Живановић
РеализаториВиолета Панчић, Татјана Живановић, Јасмина Гејо, Мирјана Смрекар-Станковић, Марија Ћирић
Општи циљевиУнапредити планирање, реализацију и евалуацију стручног усавршавања запослених у образовању, предшколских установа, основних и средњих школа
Специфични циљевиДопринети квалитетнијем стручном усавршавању усклађеном са потребама појединца, компетенцијама установе, приоритетима и стратегијом министарства
Садржај и активности 1.Стручно усавршавање у Србији и Европи (Где смо ми? Општи контекст, законска и подзаконска регулатива.) 2. Анализа планирања стручног усавршавања на нивоу школске управе, округа, града – подаци који говоре. 3. Професионална линија запосленог у образовању. 4.Планирање стручног усавршавања –„Моје стручно усавршавање“. 5. Планирање стручног усавршавања – „Моја установа и ја“. 6. Елементи планирања стручног усавршавања. 7. Пример, израда личног плана стручног усавршавања. 8.Оснаживање за вођење процеса планирања, појединца и тима установе за планирање стручног усавршавања. 9.Примена наученог – како и колико? 10. Стручно усавршавање у функцији професионалног развоја. 11. Допринос стручног усавршавања процесу повећања обухвата и квалитета наставе, инклузије, развоју приправништва и менторства као фазе професионалног развоја, напредовања у звањима. 12. Конципирање индивидуалног плана стручног усавршавања, као и подршка учешћу појединца у изради плана стручног усавршавања школе/установе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)