logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

931 Писање и управљање пројектима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет Метрополитан, Тадуеша Кошћушка 63, 11000 Београд
КоординаторЈелена Самарџић, jelena.samardzic@metropolitan.ac.rs, 011/203-08-85, 063/850-47-36
АуториЈелена Самарџић
РеализаториЈелена Самарџић
Општи циљевиПружање нових знања и вештина из области писања пројеката и управљања ресурсима људима и активностима; Овај курс би у великој мери помогао да се на основу свеобухватног сагледавања циљева и могућих проблема отпочне са применом практичних решења при реализацији циљног пројекта
Специфични циљевиСавладавање основних начела писања и управљања пројектима; Унапређење организационих способности; Подизање нивоа знања из области писања пројеката
Садржај и активности 1. Основне тачке пројекта. 2. Начин формирања пројекта. 3. Анализа пројекта. 4. Примена пројеката у пракси. 5. Управљање пројектима. Садржаји и активности се реализују он-лајн.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)