logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

930 Организациона култура и лидерство – Развој школа кроз афирмацију и задовољство запослених Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаПравно пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8, 18100 Ниш
КоординаторМилорад Гавриловић, misa.g@eunet.rs, 018/244-270, 063/473-930
АуториИван Дмитрић, Радован Живковић
РеализаториИван Дмитрић, Радован Живковић, Милорад Гавриловић
Општи циљевиРазвој школа кроз афирмацију и задовољство запослених путем мерења и трансформације организационе културе
Специфични циљевиРазвој свести и спремности за трансформацију школа у складу са актуелним потребама; Спознаја утицаја понашања запослених на њихове резултате и учинке; Анализа утицаја организационе културе на понашање и постигнућа запослених
Садржај и активности 1. Школске организације као системи. 2. Појам и значај организационе културе. 3. Разлика између организационе културе и организационе климе. 4. Тренутна и жељена организационе култура и анализа њихових разлика. 5. Упитник за утврђивање културе организације – Organizational Culture Inventory® (OCI) 6. Промена тренутне организационе културе ка жељеној. 7. Понашање запослених као последица организационе културе. 8.Утицај појединих запослених у школама на организациону културу. 9. Упитник за утврђивање животног стила – Life Styles InventoryTM (LSI). 10. Развој лидерства и промена личних стилова понашања и размишљања. 11. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)