logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

929 Општи погледи на повезаност и међуусловљеност економског развоја Србије и образовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториГоран Квргић, Славко Каравидић, Радомир Вујадин
РеализаториГоран Квргић, Славко Каравидић, Радомир Вујадин, Драган Ивковић
Општи циљевиУнапређивање знања о повезаности и међусобној условљености економског развоја Републике Србије и образовања
Специфични циљевиУказивање на социоекономску и друштвену основаност финансирања образовања и међусобну условљеност економског развоја и образовања
Садржај и активности 1. Суштина савременог развоја и образовања. 2. Развој као универзални и интегрални појам. 3. Законитости интегралитета развоја и образовања. 4. Повезаност образовања и репродукције рада. 5. Школа по мери будућности – основна полазишта и правци у изградњи савременог система образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)