logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

928 Обука директора, учитеља и разредних старешина за програм друштвеног и финансијског образовања деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПомоћ деци, Булевар Краља Александра 237/81, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Васић, pomocdeci@eunet.rs, 011/322-85-64
АуториДраган Коковић, Марија Чукановић–Каравидић
РеализаториЉиљана Васић, Душица Јотев, Анита Марков, Данијела Милић
Општи циљевиOбучени васпитно-образовни тимови директора, учитеља и предметних наставника за квалитетан интерактивни рад на друштвеном и финансијском образовању деце
Специфични циљевиJачање капацитета наставника за комуникацију са децом; Управљање и мотивисање одељењских заједница за развијање и спровођење друштвених и финансијских пројеката; Подизање личне и заједничке свести о правима и обавезама, родној равноправности, за финансијски одговорно понашање и предузетништво
Садржај и активности 1.Разумевање сопствене личности, породице, заједнице. 2.Родна равноправност, предрасуде, културолошка позадина друштвених разлика везаних за пол и род, дискриминација, осећања деце. 3.Права и одговорности (лична и друштвена). 4.Штедња и трошење (новац, животна средина, природна богатства), штедња као оруђе за оснаживање личности детета. 5. Учествовање. 6. Планирање и буџетирање. 7. Друштвени и финансијски пројекти, њихово стварање и спровођење. 8. Предузетништво.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)