logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

927 Образовање и пословни свет: развијање партнерства Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториДраган Коковић, Марија Чукановић–Каравидић
РеализаториДраган Коковић, Марија Чукановић–Каравидић, Горан Квргић, Славко Каравидић
Општи циљевиУнапређивање знања о значају и вештини развијања партнерства са радним организацијама, значају образовања и обука при сталним реорганизацијама
Специфични циљевиУсвајање ставова о неопходности да се сагледају напори и олакшају тешкоће образовања и усавршавања за партнерске односе кроз програми наставе и обуке у организацијама
Садржај и активности 1. Указивање на значај партнерства у радним организацијама. 2. Указивање на позитивне ефекте партнерства. 3. Указивање на партиципативни начин и стил руковођења. 4. Указивање на предуслове и стварање климе за сарадњу (партнерство).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)