logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

926 Мотивисање запослених у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ"Креативно перо", Толстојева 58, 11000 Београд
КоординаторСнежана Опанковић, s.opankovic@kreativnopero.com, 011/367-27-16, 063/319-172
АуториСнежана Опанковић
РеализаториСнежана Опанковић, Снежана Стојаковић
Општи циљевиОбогаћивање постојеће праксе учесника новим мерама и процедурама којима ће подићи радни елан и ефикасност запослених
Специфични циљевиУпознавање теоријских основа мотивације запослених; Разматрање могућности примене теоријских концепција у сопственој пракси учесника
Садржај и активности Увод. Тема I – Дефиниције, компоненте, унутрашња и спољашња мотивација, теорије мотовације. Вежба: Рад у малим групама – уз помоћ формулара осмислити задатак за игру асоцијација чије је решење „Мотивација за рад“. (Приказ резултата и дискусија о битним аспектима мотивације за рад) Излагање: Дефиниције, компоненте, унутрашња и спољашња мотивација. Тема II – Пођимо од себе – шта је оно што нас мотивише за рад. Вежба: Питање водитеља – Шта је оно што вас мотивише да обављате послове на свом радном месту? Оцените оценом од 1 до 5 задовољство сваким од набројаних чинилаца. На који начин бисте волели да вас мотивишу? Дискусија. Тема III – Претходна позитивна и негативна искуства. Вежбе: 1. Учесници одговарају на питање – Шта је то што сте до сада користили да бисте мотивисали запослене, а било је ефикасно? Које мере су вам се показале неуспешним? 2. Разматрање у групи. 3. Изношење резултата и дискусија. Тема IV – Масловљева теорија мотивације – примена у школским условима. Вежба 1: Читање текста о Масловљевој теорији инсерт техником; Дискусија. Вежба 2: Индивидуално – процените оценом од 1 до 5 могући утицај сваке од набројаних потреба на понашање и ефикасност запослених у школи; Дискусија. Тема V – „Теорија праведности“. Вежба: Процена употребљивости „Теорије праведности“ у пракси; Дискусија. Тема VI – „Теорија очекивања“ Вежба: Рад у малим групама – како се ова теорија може користити у свакодневном раду; Приказ резултата и дискусија. Тема VII – Херцбергова теорија мотивације. Вежба: Задатак за сваког појединца – напишите 3 добре и 3 лоше стране свога посла; Дискусија и интерпретирање у светлу Херцбергове теорије; Читање текста о Херцберговој теорији инсерт техником; Дискусија. Вежба: Рад у малим групама – Како бисте Херцбергову теорију применили у пракси? Приказ резултата и дискусија. Тема VIII – Модел карактеристика радног места. Вежба: Рад у малим групама – Опишите школу са радним местима и запосленима који функционишу апсолутно супротно Моделу карактеристика радног места. Колико тога има у вашој школи? Можете ли нешто да промените? Приказ резултата и дискусија. Тема IX – Новац као мотивационо средство. Вежба: Суђење новцу. Тема X –Емоције као покретачи активности. Вежба: Рад у малим групама – подстицање позитивних и контрола негативних емоција; Приказ резултата и дискусија. Резиме обуке: Препоруке за праксу. Вежба: Рад у малим групама – излиставање препорука за праксу, на основу свих материјала са семинара; Презентација резултата и дискусија Завршна активност и процена обуке Задатак за сваког учесника да издвоје једну идеју међу онима до којих су дошли и коју ће моћи да примене. Кратак резиме водитеља и евалуација обуке.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)