logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

925 Мобинг у просвети Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториОливера Петровић
РеализаториОливера Петровић, Милка Крњајић, Ана Перенчевић, Снежана Васић
Општи циљевиРазвој професионализма кроз стварање позитивне климе у колективу
Специфични циљевиОспособљавање за препознавање злостављања; Превенција злостављања
Садржај и активности 1. Уводни део – Power point презентација садржаја. 2. Мобинг – појам, дефиниције, карактеристике. 3. Врсте мобинга. 4. Узроци мобинга. 5. Профил мобера и жртве мобинга. 6. Фазе мобинга. 7. Реакције жртве мобинга и утицај на њено здравље. 8. Законска регулатива. 9. Превенција кроз процес медијације/посредовањa 10. Пословна етика и механизми превазилажења стреса. 11. Информисање учесника о постојећим организацијама које пружају подршку у борби против мобинга-Мобинг Ниш,Стоп мобинг. 12. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)