logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

924 Мобинг – препознавање, спречавање и заштита Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториВера Кондић, Мирјана Вуксановић, Силвија Радић, Тамара Џамоња-Игњатовић, Олга Кићановић
РеализаториВера Кондић, Мирјана Вуксановић, Силвија Радић, Тамара Џамоња-Игњатовић, Олга Кићановић
Општи циљевиПрепознавање појаве; Заштита и самозаштита од мобинга; Превенција; Унапређивање међуљудских односа; Допринос развоју културе дијалога и толеранције
Специфични циљевиУпознавање са свим аспектима појаве у циљу њеног препознавања; Упознавање са суштином појаве ради њеног класификовања у групу појава са истим и сличним карактеристикама; Упознавање са вештинама ненасилне комуникације и усмеравање ка коришћењу функционалних комуникацијских образаца; Упознавање са законима који регулишу област мобинга, тј. злостављања на раду; Упознавање са посредовањем као законским решењем заштите од злостављања код послодавца; Дирекција ка посредовању као најбољем начину решавања конфликата
Садржај и активности Четири тематске области: 1. Упознавање и препознавање мобинга/злостављања на раду. 2. Ефикасна примена Закона о спречавању злостављања на раду (ЗСЗР). 3. За постизање квалитетног радног амбијента. 4. Вештине комуникације у спречавању мобинга. 5. Каракатеристике посредовања и улога посредника.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (11 бодова)