logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

923 Менаџмент у образовању – функција и процес савременог управљања системом образовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић
РеализаториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић, Драган Ивковић, Радомир Вујадин
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина о савременом менаџменту у систему образовања ради ефикасног организационог управљања.
Специфични циљевиСхватање промене као неопходног услова развоја образовања, које су условљене развојем науке, технике и технологије
Садржај и активности 1. Менаџмент као пословна филозофија и пракса. 2. Менаџмент у образовању као стални пратилац и акцелератор привредног и друштвеног развоја. 3. Филозофија менаџмента – образац понашања појединаца и развоја знања. 4. Развој науке и технологије као потреба за контираним усавршавањем. 5. Проактивни менаџмент као предуслов управљања променама у образовању. 6. Менаџмент комуникације. 7. Процес менаџмента у образовању – планирање, организовање, вођење, контрола. 8. Менаџмент перформансе људских потенцијала: а) капацитет и компетенције; б) модели капацитета; в) развој људских потенцијала, циклус учења и др. г) менаџерска етика и одговорност; д) лидерство у образовању.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)