logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

922 Менаџмент музичке каријере Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУстанова културе градске општине Стари град "Пароброд", Капетан Мишина 6а, 11000 Београд
КоординаторМилена Рајковић, direktor@ukparobrod.rs, 011/263-96-39, 063/112-64-87
АуториСмиљка Исаковић
РеализаториСмиљка Исаковић
Општи циљевиУпознавање са правилима, нормама и формама вођења и управљања уметничком и педагошком каријером музичког уметника; Упознавање са историјским развојем, теоретским достигнућима, основама и практичном применом дисциплина савременог менаџмента у области уметничке музике
Специфични циљевиПрактична примена у бољем функционисању музичког живота Србије, од организације музичке наставе до квалитетнијег организовања индивидуалних и колективних уметничких и педагошких каријера
Садржај и активности 1.Упознавање са историјским развојем, теоретским достигнућима и практичном применом достигнућа савременог менаџмента у вођењу музичке извођачке и педагошке каријере. 2. Упознавање са: основним карактеристикама извођачких уметности; са дисциплинама класичног менаџмента у служби музичке уметности; употреба медија у заступању уметника; представљање уметничке биографије; Coaching; Мобинг; психолошка припрема у извођачким уметностима; значај уметничке критике; социјалне вештине; профили и стилови менаџерског приступа; негативни утицај менаџмента на уметничку каријеру; етика и естетика у служби уметника; утицај високих технологија на уметничку каријеру; предузетнички приступ и менталитет; интерактивни односи менаџера, уметника и друштва; будућност менаџера у новом миленијуму.

Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)