logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

921 Менаџмент људских ресурса у школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
КоординаторГордана Чапрић, gcapric@ceo.gov.rs, 011/206-70-21, 064/866-50-05
АуториМирјана Дракулић, Невенка Жаркић Јоксимовић, Драгана Бечејски Вујаклија, Ондреј Јашко, Ратимир Дракулић, Милош Јефтић, Младен Чуданов, Снежана Клашња, Светлана Јовановић, Ђорђе Кривокапић, Јелена Најдановић Томић, Гордана Чапрић.
РеализаториМирјана Дракулић, Невенка Жаркић Јоксимовић, Драгана Бечејски Вујаклија, Ондреј Јашко, Ратимир Дракулић, Милош Јефтић, Младен Чуданов, Снежана Клашња, Светлана Јовановић, Ђорђе Кривокапић, Јелена Најдановић Томић, Гордана Чапрић.
Општи циљевиПодизање компетенција руководилаца за управљање људским ресурсима
Специфични циљевиУнапређење знања из области управљања процесима везаним за људске ресурсе подизање квалитета рада и управљања људским ресурсима, вредновањем и самовредновањем, припрема за примену етичких принципа у решавању проблема везаних за запослене, оспособљавање за планирање професионалног развоја и мотивације, подизање нивоа свести о специфичностима података о људским ресурсима школе, прихватање и примену правила, изградњу тимова, усавршавање вештина лидерства и одлучивања
Садржај и активности 1.Управљање процесима људских ресурса/потенцијала. 2.Управљање професионалним развојем. 3. Процеси вредновања у школи. 4.Мотивација запослених у школи. 5. Управљање тимовима. 6. Заштита података о људским ресурсима/потенцијалима. 7.Етички аспекти менаџмента људских ресурса/потенцијалима. 8 Одређене менаџмент вештине – лидерство и одлучивање.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)