logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

920 Менаџмент контрола – у функцији управљања образовањем Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић
РеализаториСлавко Каравидић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић, Драган Ивковић, Радомир Вујадин
Општи циљевиУнапређивање знања и вештине у области менаџмент контрола, у функцији управљања образовањем
Специфични циљевиУсвајање ставова о неопходности развоја менаџмент контроле; Упознавање са активностима менаџмент контроле у обављању одређених функција образовног система и образовних институција
Садржај и активности Први део садржаја односи се на упознавање са појмом и улогом менаџмент контроле, као ефикасним, савременим концептом управљања образовним системом, институцијама образовања и резултатима њиховог рада. То обухвата координацију и везу између планирања образовања и информисања, као и анализу и контролу људских, материјалних, финансијских и информационих ресурса ради ефикасног и ефективног остваривања образовне функције. Други део садржаја – менаџмент контроле као процес обухвата: 1. Утврђивање стандарда и метода за мерење резултатa, 2. Мерење резултата и перформанси образовних институција; 3. Поређење резултата са утврђеним стандардима; 4. Предузимање мера корективних акција и др. 5. Менаџмент контрола као скуп правила рационалног понашања институција образовања; 6. Врсте менаџмент контроле: а) стратегијска, б) оперативна менаџмент контрола; 7. Менаџмент контрола као систем у зависности од фокусирања на процес: а) претходна контрола, б) текућа контрола, в) буџетска контрола, г) контрола према циљевима, д) интерна контрола и интерна ревизија.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)