logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

92 Реч, игра, стваралаштво у борби против наркоманије Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДруштво учитеља Мионица, Кнеза Грбовића 31, 14242 Мионица
КоординаторМилица Остојић, milicaostojic@sbb.rs, 014/228-813, 064/187-48-67
АуториМилица Остојић, Слађана Ранковић, Катарина Живковић
РеализаториМилица Остојић, Слађана Ранковић, Катарина Живковић
Општи циљевиБуђење свести наставника о присутности опијатних дрога у школама, као и породицама и потреба активног слушања и деловања у борби против ширења наркоманије
Специфични циљевиУпознавање основних особина и штетног дејства опијата. Осмишљавање креативних садржаја ради усмеравања ученика на коришћење својих способности и талената
Садржај и активности 1. Рад на програмираном материјалу ради упознавања основних карактеристика, симптома и начина деловања најзаступљенихијих дрога. 2. Презентација о статистичким подацима и занимљивим информација добијених од лечених наркомана. 3. Прављење плаката на часу одељенске заједнице. 4.Текстом, цртежом или песмом у борбу против наркоманије. 5. Решавање проблемске ситуације. 6. План активности везаних за борбу против наркоманије за час одељенске заједнице, слободних активности, један дан Дечје недеље. 7. Стваралаштво у борби против наркоманије (драмски сценарио,сценарио за телевизијску рекламу или сценарио за ТВ емисију у отвореном студију школе).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (15 бодова)