logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

919 Менаџмент знања и развој личних способности у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториЈелена Ђорђевић Бољановић
РеализаториЈелена Ђорђевић Бољановић, Лазар Дражета, Младен Веиновић
Општи циљевиЈачање улоге школе и осталих образовних институција у стварању, преношењу и дељењу знања, развоју појединца као најважније и најкомплексније друштвене стратегије и улоге у стварању и јачању конкурентске предности образовног система у Србији, па и друштва у целини
Специфични циљевиЕдукација наставног и ваннаставног школског особља у циљу развијања личних способности, као и сета вештина неопходних за прикупљање и дељење знања које поседују, како појединци запослени у школама, тако и школе као образовни субјекти, што резултира активностима усмереним на побољшање пружања услуга спољним корисницима
Садржај и активности 1. Упознавање са основним карактеристикама програма менаџмента знања, као и стварање претпоставки за њихову успешну примену и представљање досадашњих резултата успешне примене програма менаџмента знања у образовним институцијама у свету. 2. Лични менаџмент знања (као приступ средствима и методама које ће појединцу обезбедити потребно знање у правом тренутку и створити контекст у коме ће идеје бити искоришћене на прави начин). 3. Упознавање са методама дељења знања које омогућавају развој личних знања и вештина кроз аутоматизовање, убрзавање, увећавање, артикулисање и активирање свих информација, идеја и знања неопходних за свакодневне активности. 4. Развој личних способности (основна полуга управљања каријером) за потпуно и активно учешће у економији знања, (SWOT анализа, примена GROW модела, као развојног алата у планирању каријере и широке употребне вредности у образовним установама. Улога наставника у том процесу је пресудна за развој свих елемената личних способности ученика, као најважнијег фактора тржишне вредности будућег радног капитала). 5. Менаџмент знања као програм који образовне институције посматра као изворе широко потребног и употребљивог знања, како за саму образовну установу тако и за друштвену заједницу у целини (базе података, библиотеке, наставни планови и програми, административне процедуре, радни процеси, организација наставе, програми унапређења наставе и сл.) и, у том смислу, дизајнирање одговарајуће информационе структуре. 6. Значај информационих система за развој програма менаџмента знања у образовним институцијама, са посебним нагласком на оне видове информационих технологија које омогућавају чување и дељење знања унутар и ван образовне институције. (Значај информација и знања које образовне институције поседују, а које није директно записано и похрањено у базама података. Моделовање процеса из реалног окружења. Колики је значај интернета за успешно функционисање савремених образовних институција.). 7.Заједнице праксе, техника Brainstorming и други видови примене програма менаџмента знања у пракси образовних институција.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (7 бодова)