logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

918 Медијација као модел превенције и решавања конфликата међу запосленима Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за посредовање-медијацију, Карађорђева 48, 11000 Београд
КоординаторМилена Тадировић, mtadirovic@gmail.com, 011/288-27-44, 063/358-807
АуториМилена Тадировић, Ксенија Максић, Весна Марковић
РеализаториМилена Тадировић, Весна Марковић, Ксенија Максић, Александра Сарић, Александра Ђорђевић, Марина Кларић Живковић, Матија Радојичић
Општи циљевиПревенција и решавање међусобних сукоба; Унапређење међусобних односа запослених, као и односа са ученицима и родитељима
Специфични циљевиТимски приступ у раду, креативно решавање проблема; Методе превенције и руковођење конфликтом; Медијација у служби заштите од злостављања (на раду и злостављања ученика)
Садржај и активности 1. Медијација (Појам, начела, медијација у свету). 2. Медијација у Србији /Људска права (Области примене посредовања у Србији; Медијација у правним актима – Закон о заштити од злостављања на раду; Правилник о понашању послодаваца и запослених; Протокол о заштити ученика од злостављања...). 3. Конфликти (агресија и насиље; каналисање беса). 4. Дискриминација, стереотипи и предрасуде. 5. Комуникација, (ненасилна комуникација; активно слушање). 6. Алтернативна техника решавања сукоба. 7.Вештине преговарања. 8. Медијација (кораци процеса; симулације). 9. Медијација (олуја идеја – проналажење решења). 10. Вештине медијатора (Избор посредника; Интерни и екстерни медијатори). 11.Грађење тимова и тимски рад (Креативно решавање проблема; Појам и значај организационе климе; Значај и специфичности тимског рада).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника18-25
Трајањетри дана (24 бода)