logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

917 Маркетиншка комуникација у образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаУниверзитет у Београду Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11000 Београд
КоординаторВинка Филиповић, vinka@fon.rs, 011/395-08-91, 069/889-33-15
АуториВинка Филиповић
РеализаториВинка Филиповић, Велимир Штављанин, Славица Цицварић, Tамара Властелица, Милан Окановић, Гордана Чапрић
Општи циљевиУнапређење знања и вештина за израду стратегија маркетиншких комуникација образовне установе и развоја услуга у складу са новим тенденцијма на тржишту рада и образовања
Специфични циљевиУпознавање са техникама и развијање вештина које се односе на истраживање тржишта потенцијалних корисника услуга образовања и тржишта рада; Развој вештина маркетиншког планирања у образовању; Систематизација елемената маркетиншког микса који се користе у позиционирању одређене школе у свести корисника; Унапређење знања и вештина промоционих стратегија
Садржај и активности 1.Образовање и маркетинг. 2.Маркетиншки микс. 3. Маркетиншко планирање. 4.Маркетиншка стратегија. 5.Развој стратегије брендирања услуга образовања. 6.Интегрисана маркетиншка комуникација.
Циљна групасарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)