logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

916 Маркетинг и маркетиншка култура у образовно васпитним установама Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаУдружење "Центар за маркетинг у образовању", Његошева 5, 32300 Горњи Милановац
КоординаторВладимир Драгојловић, dragojlov@yahoo.com, 032/714-100, 064/293-98-98
АуториВладимир Драгојловић
РеализаториБранкица Коцић, Михајло Сидерис, Владимир Драгојловић
Општи циљевиДа се руководиоци и запослени у образовно-васпитним установама оспособе за примену теорије маркетинга и изградње маркетиншке културе ради унапређивања укупног пословања својих установа, квалитетније комуникације са корисницима својих услуга и адекватнијег антиципирања њихових будућих потреба
Специфични циљевиУсвајање знања и вештина из науке о маркетингу чија ће примена омогућити квалитетније задовољавање потреба актуелних корисника услуга, како би се установа позиционирала на образовном тржишту на начин који јој омогућава конкурентску предност
Садржај и активности 1.Терминолошко одређење маркетинга у образовању. 2. Потреба и користи од маркетинга у образовању. 3. Екстерни и интерни маркетинг. 4. Имиџ и тржиште образовно- васпитне установе. 5. Маркетиншка култура и њени елементи (квалитет, задовољство, међусобни односи, конкурентност, организованост, интерна комуникација, иновативност. 6. Маркетинг микс и бенчмаркинг у образовању. Инструмент за процену маркетиншке културе у образовно-васпитној установи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)