logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

913 Комуникација у наставном процесу и у односима са партнерима средњих школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаБеоградска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај Јовина 12, 11000 Београд
КоординаторМарија Џопалић, office@bba.edu.rs, 011/262-17-30, 065/262-17-30
АуториДраган Милинковић
РеализаториДраган Милинковић, Звонко Поповић, Живка Пржуљ
Општи циљевиУнапређење вештина наставника и директора средњих школа у примени техника комуникације у наставном процесу и у односима са различитим партнерима.
Специфични циљевиУнапређење способности полазника семинара у домену вештина презентовања, активног слушања, невербалне комуникације и других облика комуникације
Садржај и активности 1. О појму и врстама пословног комуницирања (основна питања о настанку и развоју људске комуникације, шта је то пословна комуникација и какав је њен значај у савременим редовним активностима директора средњих школа и њихових сарадника). 2. Развојни аспект комуникације и врсте комуницирања (комуникологија као наука која се бави комуникацијом, која је повезана је са многим наукама и вештинама – филозофијом, психологијом, социологијом, политикологијом, лингвистиком, реториком, беседништвом и др.) 3. Процес комуницирања и вештине интерперсоналне комуникације (појмови – ко комуницира, шта је садржај поруке, медиј, коме шаљемо поруку, сврха – све кроз призму интерперсоналне комуникације). 4. Вербално и невербално комуницирање. 5. Вештине пословног преговарања (креирање говорног процеса, способност јавног наступа, вештине савлађивања треме, успешна изградња имиџа). 6. Вештине вођења пословних састанака (тачност, избегавање кашњења и максимална економија времена). 7. Вештине пословне презентације. 8. Лидерство у образовању и пословни бонтон (Кодекси понашања и пословни бонтон неодвојиви су део савремене пословне културе, који подразумева добро познавање и усвајање вештине: одевања, поздрављања, представљања и ословљавања, употребе визиткарте, понашања у лифту и на степеништу, ефективног телефонирања, пословних излазака и уопште понашања са стилом и на улици). 9. Пословне игре и генерисање идеја –брејнсторминг (вежбе симулације пословних разговора – групни и идивидуални рад, као и генерисање идеја са вештинама одабира и реализације најбољих). 10. Разговор са резимеом семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)