logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

911 Како припремити школски и лични план стручног усавршaвања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторИрена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-55-96
АуториСнежана Вуковић, Слободан Чоловић, Ирена Терзић
РеализаториСнежана Вуковић, Слободан Чоловић, Ирена Терзић
Општи циљевиУнапређивање квалитета рада на планирању, реализацији и вредновању професионалног развоја запослених у образовно-васпитним установама
Специфични циљевиЈачање капацитета учесника за планирање личног професионалног развоја; Оснаживање запослених за тимско планирање и мониторинг стручног усавршавања
Садржај и активности 1. Упознавање са правном регулативом из области стручног усавршавања, као и са постојећом литературом из ове области. 2.Коришћење техника анализе (swot и др.) ради увида у сопствене слабе и јаке стране, али и коришћење у установи ради израде личног и школског плана стручног усавршавања. 3. Повезивање са школским развојним планом, Школским програмом и другим школским документима. 4.Тимски рад и подела улога у тиму. 5. Улога локалне заједнице, а посебно локалне самоуправе у професионалном развоју запослених у образовању.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (7 бодова)