logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

91 Развојне потребе ученика и настава (бивша Школа родитељства) Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 7
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечансака 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториЈелисавета Вилотић, Мирјана Радовановић, Невенка Крагуљац
РеализаториЈелисавета Вилотић, Мирјана Радовановић, Невенка Крагуљац, Нада Цвијановић
Општи циљевиРазумевање развојних потреба деце и професионално оснаживање просветних радника ОШ/СШ путем учења умења и вештина ради ефикасније помоћи деци
Специфични циљевиОспособљавање просветних радника да препознају и идентификују развојне потребе код деце; Јачање вештина комуникације, наставник–родитељ–ученик
Садржај и активности 1. област: Довољно добро дете; Екологија детињства; Колико познајемо дете; Очекивања од детета; Потребе узраста са медицинског аспекта. 2. област: Екологија одрастања; Потребе и психолошке карактеристике, манифестације понашања у доба пубертета и адолесценције; Медицински аспект пубертета, поремећаји исхране, депресије, криза идентитета, сексуалност...; Решавање конфилкта, а/типични родитељски ставови.
3. област: Однос према учењу; О учењу; Правилне методе учења; Сметње у учењу; Симулација конкретних ситуација; А/Типични ставови наставника/ родитеља; Мотивација за учење. 4. област: Интелектуалне способности, специфични потенцијали; Модуларна интелигенција; Професионална интересовања; Радне навике; Воља, вештине – професија; Медицински фактори, здравствена хендикепираност; Конкретне ситуације.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)