logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

909 Идентификација и израда пројекта Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаМлекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић", Николе Пашића 173, 26100 Пирот
КоординаторАлександар Манчић, mancic.aca@gmail.com, 010/318-884, 066/803-48-11
АуториМилан Вучићевић, Александар Манчић, Драгана Јовановић, Драган Николић
РеализаториМилан Вучићевић, Александар Манчић, Драгана Јовановић, Драган Николић
Општи циљевиИдентификација и израда пројекта је дводневни програм намењен наставницима школа и део је општег Програма усавршавања наставника у оквиру реформе образовања. Основни циљ ове обуке је оспособљавање наставника да идентификују и израде пројекте по стандардима ЕУ.
Специфични циљевиУпутити наставникe у основна начела анализе логичког оквира; Упутити и оспособити наставникe за идентификацију идеја за писање пројеката; Упутити и оспособити наставникe за израду стабла проблема; Оспособити наставникe за израду матрице логичког оквира; Упутити наставникe у циклус управљања временом Упутити наставникe о тимском раду; Упутити и оспособити наставникe о планирању времена и изради буџета
Садржај и активности 1. Од идеје до пројекта. 2. Анализа логичког оквира. 3. Израда стабла проблема. 4. Матрица логичког оквира. 5. Циклус управљања пројектом. 6. Индикатори и претпоставке. 7. Планирање времена. 8. Израда буџета. 9. Евалуација програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)