logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

908 Знање, алати и искуство за успешно управљање школском организацијом "Мудрост добрих менаџера" Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за развој људских ресурса и менаџмент, Јеврејска 24, 11000 Београд
КоординаторРадован Живковић, radovan.zivkovic@yahoo.com, 064/813-45-89
АуториРадован Живковић
РеализаториРадован Живковић, Милорад Гавриловић, Владимир Иванковић
Општи циљевиИзменити уобичајену праксу руковођења школом и школским тимовима; Подстаћи и унапредити иновативност, креативност и лидерство у школама
Специфични циљевиИзградити ефикасне школске тимове; Развити свест о значају лидерства у школи; Подстаћи креативност и иновативност у раду; Подстаћи стручно усавршавање запослених
Садржај и активности 1.Организације и њихов развој (развој и критични фактори развоја школских организација, установа ). 2. Мисија и визија школе (мисија данашње школе и како руководство може да креира визију која је подстицајна за запослене). 3. Циљеви и постављање „СМАРТ“ циљева (појам „СМАРТ“ циљева, коришћење методологије постављања развојних циљева за подстицај запослених или ученика на акцију и ангажовање). 4. Уговарање циљева и развој запослених. ( подстицање „СМАРТ“ циљевима развој најјачих страна запослених у школама и како да учинимо да се они константно развијају и напредују). 5. Практични рад на пољу дефинисања циљева (примена методе постављања „СМАРТ“ циљева – вежба). 6. Менаџмент и лидерство (На практичном примеру, кроз анализу текста о једном успешном лидеру, идентификују се понашање, ставови и вештине успешног лидере, разлика између менаџерског и лидерског управљања). 7.Таленти као скривени људски потенцијал (пословна мудрост и искуство успешних лидера као подстицај скривених и потенцијала код запослених ради личног и организационог јачања и развоја). 8.Бити лидер (Учесници у раду у малим групама идентификују најважније одлике успешних лидера и која правила уобичајене менаџерске праксе су они одбацили). 9. Изградња ефикасних тимова (идентификовање најаче стране запослених и у складу с тим додела одређене улоге у тиму). 10.Доношење одлука у тимском раду – синергијско одлучивање (Одлуке које доносе тимови морају бити ефективније и квалитетније од одлука које би донео појединац – практични рад на једном конкретном проблему из свакодневне школске праксе). 11. Кадар и кадровски развој у школским организацијама (идентификација 12 фактора за успех организација и задовљство запослених.Посебно ће бити објашњени аспекти: Значај јасног дефинисања очекивања од запослених; Важност похвале и награде за ефикасност и мотивацију запослених; Значај талента за максимално постигнуће; Прилика за развој и напредовање у организацији). 12. Четири менаџерска алата – четири кључа успешног управљања (открити таленте и најјаче стране запослених; јасно дефинисати очекивања од запослених; мотивисати и подстицати запослене; пружати запосленима подршку за учење и напредовање) . 13. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)