logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

907 Звезда водиља – лидерство у образовању и његов значај за економски просперитет друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаФакултет за Економију, Финансије и Администрацију ( ФЕФА), Булевар Војводе Мишића 43, 11000 Београд
КоординаторБранка Драшковић, bdraskovic@fefa.edu.rs, 011/263-27-28, 063/830-54-20
АуториБранка Драшковић, Наташа Станић
РеализаториБранка Драшковић, Наташа Станић
Општи циљевиСтицање менаџерских способности и вештина неопходних за креирање иновација и деловање у васпитно-образовном процесу у сложеном микро/макро окружењу
Специфични циљевиКоришћење ресурса (опреме, буџета и људи) за лични развој, развој школе и запослених; Одређивање приоритета, активности, листе резултата и задатака
Садржај и активности 1. Лидерство у школи уместо класичног управљања и вођења. 2. Појмови управљања (концепције, теорије), директор – визија школе, мотивација сарадника за учествовање. 3. Нови модел менаџмента као темељ школске реформе. 4. Утицај научно-технолошког развоја на економски просперитет друштва. 5. Промоција науке и образовања у медијима. 6. Организовање, мотивација и реализација програма као што су школски фестивали науке, уметничко-научни перформанси и интерактивне научне радионице.
Циљна групадиректор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)