logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

90 Рад са децом и омладином са проблемима у понашању Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 3
ИнституцијаЦентар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Заплањска 79, 11000 Београд
КоординаторТатјана Симовић, tatjanasimovic@gmail.com, 037/422-043, 063/621-407
АуториВесна Сузовић, Слободанка Гашић- Павишић
РеализаториВесна Сузовић, Слободанка Гашић- Павишић, Радмила Марушић, Татјана Симовић
Општи циљевиУпознавање наставног кадра и стручних служби у школама и васпитачима у предшколским установама са узроцима проблема у понашању код деце и омладине, начином њиховог испољавања и превентивним мерама за њихово елиминисање
Специфични циљевиУнапређење васпитног рада у школи и предшколској установи кроз оспособљавање наставног кадра и васпитача и пратећих служби за пружање психосоцијалне помоћи и подршке деци и омладини са проблемима у понашању и посебним васпитно-образовним потребама; Стварање превентивних програма за смањење проблема у понашању у школској средини и успостављање сарадње са здравственим и социјалним установама (прављење мреже) ради превенције; Сензибилизација и оснаживање наставног кадра и стручних сарадника за активну улогу у ангажовању и решавању проблема са децом која имају проблема у понашању;
Садржај и активности 1.Проблеми у понашању – узроци (особине детета,утицај породице и ширег окружењa) и начини испољавања. 2. Психосоцијална клима школе/разреда (заштитни и угрожавајући фактори у школској средини). 3. Проблеми у социјалном понашању деце. 4. Насиље међу вршњацима. 5. Проблеми у учењу и понашање. 6. Биолошке основе понашања (АДХД). 7. Деца са емоционалним проблемима. 8. Утицај масмедија на понашање. 9. Контрола и модификација беса – подизање нивоа толеранције, смањење нетрпељивости. 10.Сарадња школе и локалне заједнице (здравствена служба, центри за социјални рад, спортска друштва, волонтерска помоћ...). 11. Прављење мреже. 12. Сарадња са родитељима деце која имају тешкоће у прилагођавању. 13. Стресови и оптерећења наставника (како помоћи себи и спречити синдром сагоревања).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20- 30
Трајањедва дана (16 бодова)