logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

9 Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториВесна Филиповић Петровић, Данијела Влаховић
РеализаториАлександра Антић, Весна Филиповић Петровић, Мирослав Каранфиловић
Општи циљеви1. Укључивање школске библиотеке у реализацију наставног плана и програма. 2. Сарадња наставника различитих предмета у реализацији часова у библиотеци
Специфични циљеви1. Формирање уверења о важности коришћења школске библиотеке као извора информацијa; 2. Повезивање знања из појединих наставних предмета у основној школи
Садржај и активности 1. Подстицање сигурности, поузданости, самопоштовања, самопоуздања и самосвесности кроз реализован програм. 2. Моја књига живота (45 мин.). 3. Предности коришћења школске библиотеке као извора информација у реализацији ( литература из библиотеке). 4. Песник у библиотеци (српски језик, 90 мин). 5. Локал 016 (историја, 90 минута – представљање производа који се израђују старим лесковачким занатима, свадбени обичаји старог Лесковца, креирање одеће и накита за младенце); извештавање. 6. Новинарска секција (60 минута – представљање школског часописа „Искрице“). 7. Библиотечка секција (60 минута – план и програм за сваки разред посебно са примерима мапираног учења, продуктима рада и фотографијама). 8. Како унапредити рад школске библиотеке (75 минута –мапирана презентација функције и задатака школске библиотеке – образовно-васпитне делатности, библиотечко-информацијске делатности, културне и јавне делатности и стручно усавршавање.). 9. Најбољи читалац првог разреда (45 минута – симулирање такмичења, презентација, ток, правилник, дипломе и текстови које су читали прваци).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)