logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

899 Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељењским хором Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториГордана Илић
РеализаториГордана Илић, Снежана Радивојша, Сузана Липић
Општи циљевиОсавремењивање и унапређивање знања наставника за рад са одељенским хором од I до ‏IV разреда
Специфични циљевиОснаживање наставника за примену познатих техника хорског дириговања, вокалне технике, и начине извођења
Садржај и активности Радионица 1: Анализа наставног плана и програма за музичку културу од првог до ‏четвртог разреда. (Радни материјал – наставни планови и програми за музичку културу за млађе разреде.) 2.Учесници семинара се представљају уз именовање – певање своје омиљене дечје песме; Да ли се ваша омиљена песма налази у неком од наставних програма млађих или старијих разреда? Ко мисли да је добро упознат са наставним плановима и програмима? (изјашњавају се методом „линије“). 3. Приказ наставних планаова и програма млађих разреда – област певање, кроз наративну и видео презентацију. 4. Учесници размењују мишљења о усклађености планова и програма (циљева и задатака) са потребама успешне наставе одељенског певања. Реферисање група записима на хамерима. Радионица 2: Анализа уџбеника и друге стручне литературе за предмет музичка култура (Учесници семинара за семинар користе уџбенике за музичку културу , као и другу пратећу литературу којом се служе.) 1. Упознавање учесника са методским поступцима аутора уџбеника и стручне литературе (за обраду песме по слуху и према нотном тексту), које учитељи користе; 2. Успостављање општих критеријума за правилан избор уџбеника; 3.Давање одштампаних песама које представљају лоше примере; Задатак – подељени у више једнакобројних група, учесници треба да вреднују један од уџбеника који користе, на основу понуђених општих критеријума; Презентација са записом на хамерима; Закључак Радионица 3: Методологија рада са одељењским хором. Подела учесника у четири групе од којих две раде песму по слуху, а две групе по нотном тексту (песме су по демократском избору чланова групе);

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (6 бодова)