logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

898 Црквена музика у настави музичке културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаКреативни клуб Едуко, Трг Бранка Радичевића 5, 21205 Сремски Карловци
КоординаторДрагиња Калинић, educo.karlovci@gmail.com, 021/883-773, 063/814-79-00
АуториДаница Петровић, Милица Андрејевић
РеализаториДаница Петровић, Милица Андрејевић, Предраг Ђоковић, Наташа Марјановић
Општи циљевиПриближавање црквене музике учитељима, наставницима и професорима музичке културе кроз одабране музичке примере и историјска сазнања; Аналитичко сагледавање напева Осмогласника (српска традиција) у поређењу са византијском, руском и западноевропском грегоријанском
Специфични циљевиУпознавање са богослужбеним књигама, основама језика на којима се пева (грчки, латински, црквенословенски); Сагледавање односа једногласне и вишегласне певачке традиције; Упознавање звука (снимци, интерпретација) и штампаних извора, којима се у пракси могу користити
Садржај и активности 1.Предавања и презентације (звучни и фото прилози) о развоју црквене музике и њеном месту у регионалној и европској и светској култури. 2.Упознавање са изворима неопходним за припрему наставних јединица посвећених црквеној музици (у седмом и осмом разреду, као и у средњој школи). 3. Анализа мелодијских записа средњовековне црквене традиције (источнохришћанске и западнохришћанске цркве). 4. Анализа српског осмогласног појања, поређење са световном музиком. 5. Упознавање са хорским обрадама црквене музике. 6. Однос према тексту (грчки, латински, црквенословенски). 7. Одабир репертоара духовне музике погодног за обраду у нижим и вишим разредима основне школе и у средњим школама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника25
Трајањетри дана (20 бодова)