logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

897 Хорско дириговање – анализа партитуре, мануелна техника, проба хора и интерпретација хорског дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториДрагана В. Јовановић, Гордана Каран
РеализаториДрагана В. Јовановић, Гордана Каран
Општи циљевиУнапређење знања и вештина наставника Музичке културе и Музичке уметности у ОШ, гимназијама, средњим стручним школама, Солфеђа и Дириговања у СМШ и диригената школских хорова
Специфични циљевиПостизање високих критеријума и домета при интерпретацији хорског дела
Садржај и активности 1.Дефинисање специфичности и проблематике хорског дириговања у процесу припреме хорског дела. 2. Тумачење елеманата са аспекта анализе, схватања и разумевања музичког дела (солфеђо) и са аспекта хорског дириговања. 3. Рад на разумевању музичке садржине, сагледавање значаја правилног третмана литерарног и нотног текста, повезивање метричке стурктуре музике са метриком стиха,тумачење система којима се постиже чиста интонација (у једногласу и вишегласу), стабилно одржавање метра и темпа, нивелација динамике, темпа и волумена хорског ансамбла, рад на интерпретацији одређеног музичког дела са аспекта стилских карактеристика и законитости, развој самоконтроле појединца у оквиру групе, постизање континуиране ангажованости (хорске дисциплине) на проби и наступу, приказ концепта у смеру припрема (рад на нотном тексту и интерпретацији) – проба (имплементација осмишљене интерпретације) – успешан наступ. 4.Демонстрација изложеног у практичном раду солфеђирањем, а затим и у раду на поставци правилне мануелне технике (индивидуално и у групи).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)