logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

896 Учитељи у свету линија, боја и облика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторПетар Анокић, petar.a@sbb.rs, 011/324-53-85, 064/860-54-62
АуториСлавица Младеновић Ивановић, Снежана Илић
РеализаториСлавица Младеновић Ивановић, Снежана Илић, Зорица Вукајловић
Општи циљевиОснаживање и унапређивање компетенција учитеља за квалитетно извођење наставе Ликовне културе од I до IV разреда
Специфични циљевиОснаживање учитеља да стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности различитим ликовним техникама и материјалима
Садржај и активности 1.Ликовни типови деце – презентација ликовног израза детета условљена различитим унутрашњим факторима као што су ликовне способности, осетљивост за поједине ликовно-изражајне елементе, психолошке особености поједине деце и особености узраста. 2. Специфичност ликовног изражавања деце – размена искустава и мишљења о дечјим цртежима, утицају окружења и масмедија, интересовањима и односу деце према ликовним елементима, јер машта и емоције су стални пратиоци дечје игре и активности, уплићу се у све психичке радње детета па и у цртеже. 3. Презентација специфичности – деца цртају оно што знају,а не оно што виде, деца бирају за тему својих цртежа оно што је њима интересантно, деца понекад приказују људе и објекте у непропорционалном односу, као и у игру, деца се у ликовни рад уживе и због тога проналазе многа динамична решења, свежина и аутентичност дечјег рада у школском узрасту је баш у томе што дете самостално компонује боје по свом осећању, бирајући интензивне боје које затим усклађује спонтано по принципу контраста, решавање простора и покрета је један од најзанимљивијих проблема у дечијем цртању. 4. Линија, боја и облик у свету стваралаштва – креативне радионице за упознавање изражајних могућности ликовних елемената, техника и материјала на занимљив начин – Линија и облик Учитељи користе и испробавају све материјале и средства за цртање, на примеру понуђених креативних решења (презентација креативних идеја); Облик у простору – припрема материјала (глинамол, пластелин, слано тесто, алу-фолија, папир-маше, природни материјали) за обликовање и обликовања интересантних облика које учитељи могу радити са ученицима; Боја и слика – бојење необичним бојама. (Упознавање учитеља да деци може да се понуди неслућена могућност боја из оставе или фрижидера, као и од чега могу добити одређен боје; Фротаж, колаж, деколаж, декупаж, асамблаж-сликарске технике и креативне идеје – радионице, учитељи раде техникама фротаж (праве отисак трљањем са храпове подлоге), затим ту текстуру користе за израду колажа, учитељ ради мозаик од различитих бојених папира (новински папир, колаж папир, фолије, креп папир, картон, рециклажни материјали), учитељи посебним сликарским техникама откривају своју креативност у прављењу асамблажа, користећи рециклирани материјал (кутије, дугмад, пластичне флаше, лименке, тканину, различите врсте папира, картон, дрвца). 5. Разумевање дечјег цртежа – истраживачко учење разменом искустава вршимо истраживање појава у настави приликом процењивања дечјег цртежа. Умећа анализе и процене дечјих ликовних радова са психолошког, социолошког, естетског и педагошког аспекта. 6. Евалуација – процена квалитета програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)