logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

895 Установе културе у функцији образовања по моделу едукативног програма – Завичајни појмовник Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЗавичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, 19350 Књажевац
КоординаторМилена Милошевић Мицић, milena.m.micic@muzejknjazevac.org.rs, 019/731-407, 064/894-26-01
АуториМилена Милошевић Мицић, Владана Стојадиновић, Бојана Илијић
РеализаториМилена Милошевић Мицић, Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић
Општи циљевиУспостављање сарадње између сектора културе и образовања; Стварање навике коришћења услуга установа културе као ресурса у образовно-васпитном систему; Подизање нивоа свести и знања о значају завичајне културне и природне баштине код просветних радника и ученика.
Специфични циљевиРазвој креативности и жеље за истраживачким радом код ђака; Развој критичког мишљења код ђака; Активно учешће ђака у креирању образовних и културних садржаја
Садржај и активности На примеру образовног програма „Завичајни појмовник – све о Књажевцу (завичају) од А до Ш“, који реализују Завичајни музеј Књажевац и Народна библиотека „Његош“ из Књажевца, бави се темама из опште културе и уметности, завичајне историје. Значајно место заузимају теме из музеологије, библиотекарства, архивистике, с обзиром на то које установе су носиоци програма. Први део подразумева предавање о концепту рада по приципу појмовника и презентацију примене концепта појмовника у установама културе, а и у другим научним областима и темама, нарочито онима који се односе на завичајну историју. Други део се бави примерима и искуством базираном на вишегодишњој пракси образовног програма „Завичајни појмовник – све о Књажевцу од А до Ш".
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника15-25
Трајањеједан дан (6 бодова)