logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

894 Умеће свирања на виолини од учионице до сцене Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, 11000 Београд
КоординаторРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011/319-35-82
АуториВладимир Марковић
РеализаториВладимир Марковић
Општи циљевиОстваривање, подстицање и развој у најширем смислу приступа настави виолине; Упућивање у приступ настави виолине за целокупан узраст ученика кроз додатне информације о елементима историјског развоја виолине
Специфични циљевиИдентификовање специфичних циљева наставе виолине, који зависе од врста виолинске школе, упознавања виолине као и поимање приступу настави који су велики педагози кроз историјски след дали у својству свога дела
Садржај и активности 1. Држање инструмента и положај тела. 2. Лева рука – зглоб, шака, прсти и палац. 3. Интонација, позиције, вибрато, прелази, рад и артикулација прстију. 4. Десна рука; држање гудала, систем опруге, продукција тона – вођење и брзина гудала, добијање равног тона и потези. 5. Основе вежбања – скале, етиде. 6. Интерпретација – познавање стилова кроз епохе. 7. Сценско извођење – индивидуални прилаз учениковим способностима –контрола на сцени, сарадња са клавирским сарадником и комуникација са публиком.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника12
Трајањедва дана (16 бодова)