logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

892 Уметничка дела у дечијем свету – школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОсновна школа "20. октобар", Омладинских Бригада 138, 11070 Нови Београд
КоординаторВесна Јањевић-Поповић, vjanjevicpopovic@gmail.com, 011/215-41-41, 062/358-948
АуториВесна Јањевић-Поповић
РеализаториВесна Јањевић-Поповић, Tања Туфегџић-Узелац
Општи циљевиОткривање вредности уметничког образовања на основно школском узрасту кроз креативно повезивање уметничких дела, музеја, личног искуства детета и наставе
Специфични циљевиАнгажовање креативних способности у разумевању уметничких дела: слике, скулптуре, филма, музејског експоната; Развијање и јачање естетског доживљаја
Садржај и активности 1. Вредности уметничког образовања – саставни део имплицитне педагогије наставника. 2. Операционализовано посредовање уметничких дела ученицима. 3.Повезивање уметничких дела и личног искуства детета. 4. Ангажовање различитих креативних способности у разумевању уметничких дела. 5. Три позиције детета – уметник, истраживач, наследник и заштитник културних вредности. 6. Уметничка дела у дечијем свету – ликовни језик на конкретном материјалу репродукција Саве Шумановића, Милене Павловић-Барили, Паје Јовановића. 7. Савремена искуства и скулптура / пластика око нас. 8. Развој дечије имагинације као предуслова за развој. 9. Машта и стваралаштво у образовању и вредности музеја као места образовања. 10. Зашто има смисла педагошка интервенција – разумевање елемената језика телевизије/филма/ позоришта... 11. Сличности и разлике, могућности коришћења уметничких и научних филмова у настави. 12. Развијање критеријума процене квалитета активности са децом. 13. Упознавање са праксом школа и музеја у свету – у посредовању уметности и музејских садржаја ученицима. 14. Развијање различитих модела укључивања локалне заједнице и установа културе. 15. Размена искустава примене програма и анализа процеса посредовања и добијених продуката.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-30
Трајањетри дана (18 бодова)