logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

891 Улога педала у тонском обликовању дела за клавир кроз све епохе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМузичка школа "Михаило Вукдравић", Масарикова 35, 15000 Шабац
КоординаторДрагомир Братић, drbratich@gmail.com, 011/351-15-98, 060/066-05-37
АуториАрбо Валдма
РеализаториАрбо Валдма
Општи циљевиУнапређење наставе кроз искуства једног од најзначајнијих клавирских педагога бивше СФРЈ кроз специфичности приступа педалу у различитим епохама
Специфични циљевиПретече педала кроз специфичности композиционих решења(ефекат звучања педала); Класика – хармонија као педални ефекат; Романтизам – оркестарски ефекти; Ефекат сенчења у делима класичне модерне.
Садржај и активности 1.Барок – остинатни и дуги тонови у улози педала. 2.Класика – хармонски педал уписан у текст, педални ефекти. 3.Романтизам – изналажење оркестарских и инструменталних/вокалних могућности клавира. 4. Класична модерна – откривање контраста помоћу педала и нове могућности звучног сенчења. 5. Двадесети и двадесет и први век – еклектички приступ педалу.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)