logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

890 Увод у етнокореологију (студије традиционалног плеса) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториСелена Ракочевић
РеализаториСелена Ракочевић, Здравко Ранисављевић
Општи циљевиУпознавање наставника музичких школа са предметом и методама проучавања у етнокореологији, која је посвећена проучавању традиционалног плеса.
Специфични циљевиИмплеметација сазнања о традиционалним плесовима у настави Солфеђа и Етномузикологије
Садржај и активности 1. Дефинисање етнокореологије. 2. Специфичности традиционалних плесова у различитим деловима света уз приказивање видео и звучних примера. 3. Специфичности традиционалних плесова у Србији, етнокореолошке целине, прилике. 4. за плес уз приказивање видео и звучних примера. 6. Традиционални плесови – начини перцепције и памћења њихове кинетичке (покрети) и звучне (мелодије) компоненте. 7. Читање с листа – индивидуалан рад и рад са групом ђака у оквиру наставе солфеђа. 8. Усмени и писмени диктати – индивидуалан рад и рад са групом ђака у оквиру наставе солфеђа. 9. Практична радионица игре рад са групом у оквиру основног музичког образовања. 10. Предочавање литературе (нотни материјал у зборницима) – избор примера за ученике основних и средњих школа. 11. Значај инкорпорирања етнокореолошких знања у опште музичко образивање. 12. Значај инкорпорирања етнокореолошких знања у наставу етномузикологије 13. Рекапитулација наученог (играчка радионица). 14. Дискусија учесника и закључно излагање.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)