logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

89 Професионално усмеравање ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториВишња Хелајзен, Мирјана Гмизовић
РеализаториВишња Хелајзен, Мирјана Гмизовић
Општи циљевиПодизање нивоа компетенција стручних сарадника психолога и педагога у основним и средњим школама за професионално усмеравање ученика
Специфични циљевиУпознавање и усвајање принципа и техника рада на професионалном усмеравању ученика завршних разреда основне и средње школе
Садржај и активности 1. Дефинисање појмова у области професионалне оријентације. 2. Упознавање са теоријама и принципима професионалног избора. 3. Техника рада у области професионалне оријентације (експлоративни и саветодавни интервју, психолошки мерни инструменти, посебно у области професионалних интересовања и опредељења).
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)