logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

889 Тумачење старих симбола – фарбање на традиционалан начин – предлози за практичну наставу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториМелинда Чонти
РеализаториМелинда Чонти, Ерне Чонти
Општи циљевиОживљавање народне традиције тумачења старих симбола украшених јаја
Специфични циљевиОчитати и разумети, а затим и користити народну симболику, првенственo на украшеним јајима
Садржај и активности 1.Тумачење традиционалних симбола – историја уметности: a) Теоретски део – предавање о симболици. б) Практични део – Кооперативни рад – тумачење симбола кроз дате задатке; – очитавање и анализа предмета као што су везови и резбарења ... или анализа једне бајке преко садржаних симбола. 2. Фарбање јаја на традиционалан начин са восак-батик техником: a) Теоретски део – предавање о традиционалној восак-батик техници и овом техником фарбаним јајима. б) Практични део – фарбање са наученим техником. 3. Како да учимо децу о симболима – почетак: упознавање са симболима; цртање на папиру; анализа нацртаног рада; самосталан рад, анализа и очитавање свог рада и приказање свог рада осталима. 4. Корелација – матерњи језик и историја.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника20
Трајањетри дана (20 бодова)