logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

888 Традиционални инструменти у Србији Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториМирјана Закић
РеализаториМирјана Закић
Општи циљевиУпознавање наставника основних и средњих (музичких) школа са методама проучавања у етноорганологији делу етномузикологије који се бави изучавањем традиционалних инструмената; Инкорпорирање (ширих) етномузиколошких (и етноорганолошких) сазнања у наставу основних и средњих школа; Подстицање наставног кадра на иновативне приступе у настави музичке културе и етномузикологије
Специфични циљевиУпознавање са бројним и различитим типовима традиционалних инструмената у Србији; Упознавање са тонским карактеристикама, функцијом и начином израде инструмената; Упознавање са иновацијама у традиционалном инструментаријуму Србије, репертоару и начину коришћења инструмената у савременим условима
Садржај и активности 1. Упознавање наставника кроз форму предавања о традиционалним инструментима и са методама о истраживањима у области етномузикологије. 2. Упознавање наставника са историјатом етноорганолошких истраживања. 3. Увид у органографске посебности (начини израде инструмената). 4. Практична вештина на инструментима. 5. Оквир репертоара у савременој пракси. 6. Начин усклађивања традиционалних инструмената у савремени народни оркестар. 7. Транскрипција материјала. 8. Аналитичко-формалне дескрипције. 9. Интеркултуралне и мултикултуралне релације .
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)