logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

887 Технички проблеми и решења у вокалној педагогији Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗаједница музичких и балетских школа Србије, Немањина 9, 11080 Земун
КоординаторМила Лацковић, mila.lackovic@kostaman.rs, 011/261-52-23, 065/331-45-28
АуториМарија Дебић Елтрих
РеализаториМарија Дебић Елтрих
Општи циљевиПобољшање рада на вокалном репертоару, усавршавање технике и боља контрола над гласом и телом
Специфични циљевиПрепознавање одређених техничких проблема у току рада и могућност њиховог превазилажења – већа вокална свест
Садржај и активности Предавање, радионице, праћење и анализа неколико истраживачких пројеката о овој теми, видео-презентација, анкета за учеснике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)