logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

886 Теоријско-аналитички приступ уметности фразирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториЗоран Божанић
РеализаториЗоран Божанић
Општи циљевиКоришћење теоријско-аналитичког апарата при тумачењу начина интерпретације музичког дела
Специфични циљевиСтицање знања о утицају музичких компонената на фразирањe и значају теоријских опсервација у процесу формирања концепције извођења музичког дела
Садржај и активности 1. Одређење музичке фразе и фразирања. 2. Значај акустичке динамике у процесу интерпретације музичког дела. 3. Деловање музичких компонената на структуру динамичког профилисања фразе (тонске висине, временска организација, хармонија, фактура, тембр). 4.Рaзличите форме фразирања. 5. Основи микродинамике. 6. Специфичности макродинамичког интонирања.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)