logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

885 Специјалистички семинар за диригенте хорова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за културу Војводине, Војводе Путника 2, 21100 Нови Сад
КоординаторВладимир Рис, zkvmanifestacije@nscable.net, 021/457-525, 063/735-34-99
АуториБорис Черногубов
РеализаториБорис Черногубов, Даринка Матић Маровић, Бојана Маторкић Ивановић, Мирко Булован, Татјана Остојић, Јурај Ферик, Агота Виткаи Ковач
Општи циљевиОспособљавање диригената за стручно вођења хорова; Унапређење хорског стваралаштва у основним и средњим школама, културно-уметничким друштвима и самосталним хорским ансамблима; Повећање обима, квалитета и облика хорског стваралаштва
Специфични циљевиОвладавање аналитичком применом коришћења свих елемената рада на партитури; Упознавање хорске литературе; Поставка гласа и вокална техника; Техника дириговања
Садржај и активности 1. Дириговање (припремни положај, припремни покрет, теорија тачака, функција леве и десне руке, дириговање једногласних, двогласних композиција и вежбе рада руку...). 2. Вокална техника (импостација гласа, како развијати гласовне могућности певача, очување дечјег гласа, поставка гласова хорских певача, специјализоване вокализе и канони). 3. Упознавање хорске литературе (аналитички приказ већег броја композиција, сваке године друге композиције). 4. Педагошки приступ ансамблу, како одабрати одговарајућу композицију, певање а капела, певање уз пратњу. 5. Неговање чисте интонације применом знања из солфеђа.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)