logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

884 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториИвана Дробни
РеализаториИвана Дробни
Општи циљевиПобољшање ефикасности наставе Солфеђа
Специфични циљевиСинхронизација наставних садржаја: рада на мелодици, ритму и опажању ради постизања убрзања наставног процеса
Садржај и активности 1.Први део, ослања се на излагање представљено у семинару Коаптација наставе елементарне музичке писмености у музичком образовању и повезује методичке принципе и методе рада од почетног музичког описмењавања до средњошколског образовања. 2. Други део, који траје четири сата, презентује начине повезивања рада на мелодици, диктатима и ритму у којем ће педагози, путем конкретних примера, бити обучени за извођење наставе која која је у складу са физиолошким основама рада на звуку. 3. Тумачење сублимације наставног процеса у оквиру предмета солфеђо у средњој музичкој школи путем: систематизације комплетног градива намењеног настави солфеђа у средњој школи - од дијатонике до свих типова модулација, опажање тонова и апсолутних висина, диктата, до, на крају, начина повезивања тоналитета и глобалног планирања наставе.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)