logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

883 Синтетичко слушање музике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд
КоординаторДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/213-90-91, 063/113-90-91
АуториВера Миланковић
РеализаториВера Миланковић
Општи циљевиРазумевање музичког садржаја, које подстиче јачање веза леве и десне хемисфере мозга, моторног и сензорног, апстрактног и конкретног мишљења
Специфични циљевиОсвешћивање начина на који се музика слуша и разуме давање смерница за унапређење тог механизма
Садржај и активности 1. Вођено слушање музике. 2. Анализа сопственог искуства слушања и памћења. 3. Аналогни запис.
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)