logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

882 Семинар за хоровође и вође малих ансамбала Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаМузичка школа - Суботица, Штросмајерова 3, 24100 Суботица
КоординаторЕдита Барлаи, ebarlai@yahoo.com, 024/553-837, 062/513-649
АуториЕлвира Хусар
РеализаториЕлвира Хусар
Општи циљевиДа хоровође и вође малих ансамбала основних и средњих музичких школа и гимназија и осталих средњих школа усвоје основе дириговања
Специфични циљевиДа хоровође и вође малих ансамбала савладају основне мануелне технике, ради успешнијег рада са ансамблом
Садржај и активности 1. Основи дириговања: остварити основну технику дириговања; улога диригента; диригент као личност; држање тела; држање руку; тактирање у дво-, тро- и четвороделном такту; авизо и завршни кретањ; улога десне руке; улога леве руке; динамика; упади; вођење гласова; темпо; троосмински и шестоосмински такт.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)