logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

881 Семинар за руководиоце тамбурашких оркестара Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за културу Војводине, Војводе Путника 2, 21100 Нови Сад
КоординаторВладимир Рис, zkvmanifestacije@nscable.net, 021/457-525, 063/735-34-99
АуториЗоран Мулић
РеализаториЗоран Мулић, Стипан Јарамазовић, Бојан Тренкић
Општи циљевиТехника тамбурашког музицирања (правилно држање инструмента и добијање тона на традиционалан војвођански начин са елементима трзања; Позиције на инструменту за одређивање правилног прстореда; Свирање разних врста украса; Стандардизовање свирања дурских скала кроз две октаве на приму и басприму); Дириговање оркестром; Поставка оркестра; Састав инструмената и односи међу инструментима
Специфични циљевиАнализа тамбурашке партитуре – репертоар; Упознавање са тамбурашком литературом; Аранжирање за тамбурашке оркестре; Транскрибовање за тамбурашке оркестре; Стилско извођење тамбурашке народне музике – инструментариј (градитељи; избор; штимовање; опрема...); Састав камерних облика (дует, трио, квартет, квинтет, секстет); Израда извода из оркестарских композиција за соло инструмент и клавирску пратњу
Садржај и активности 1. Дириговање (припремни положај, припремни покрет, теорија тачака, функција леве и десне руке и вежбе рада руку...). 2. Упознавање тамбурашке литературе (аналитички приказ већег броја композиција, сваке године друге композиције). 3. Педагошки приступ ансамблу, како одабрати одговарајућу композицију. 4. Неговање чисте интонације применом знања из солфеђа. 5. Поставка оркестра, састав инструмената и односи међу инструментима.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника10-30
Трајањетри дана (18 бодова)